Władze Łodzi postanowiły zachęcić właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do pl. Niepodległości do remontowania swoich budynków. Jeśli zdecydują się oni na odnowienie elewacji, będą mogli być zwolnieni na rok z podatku od nieruchomości.

Chodzi nie tylko o obiekty, które bezpośrednio są położone na reprezentacyjnej ulicy, ale także o te, które do niej przylegają.

O zwolnienie z podatku nie mogą się jednak ubiegać właściciele budynków, w których prowadzona jest działalność bankowa lub handlowa w obiekcie o powierzchni powyżej 2,5 tys. m kw. oraz telefonii komórkowej. Dotyczy to także nieruchomości, w których mieszczą się stacje benzynowe oraz lumpeksy.

Każdy, kto złoży odpowiednią dokumentację o przeprowadzonym remoncie zostanie zwolniony z podatku od nieruchomości w wysokości 20 tys. zł.

– Choć ten podatek stanowi 10 proc. wpływów do budżetu miasta na zadania gminy, np. remonty zasobu komunalnego czy utrzymanie dróg, to jednak zależy nam na rewitalizacji budynków należących do prywatnych właścicieli – powiedział wiceprezydent Włodzimierz Tomaszewski.

Projekt uchwały trafi pod obrady Rady Miejskiej. Zgodnie z prawem musi być także zgłoszony do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

źródło: uml.lodz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj