Już wkrótce poznamy laureatów 10. edycji Konkursu Ministra Środowiska "Lider Polskiej Ekologii".O ten prestiżowy tytuł ubiegają się 73 jednostki samorządu terytorialnego oraz 58 przedsiębiorstw. Do ostatniego etapu oceny – wizytacji wybrano 26 najlepszych jednostek.

Zadaniem Konkursu "Lider Polskiej Ekologii" jest upowszechnianie informacji o działaniach i najlepszych rozwiązaniach proekologicznych, które mogą przynieść największe, wymierne korzyści środowisku. Konkurs promuje tych, którzy włożyli ogromny wysiłek organizacyjny oraz finansowy na rzecz poprawy i ochrony środowiska.
 
Do 10. edycji Konkursu zgłoszono w kategorii jednostka samorządu terytorialnego 73 przedsięwzięcia, w kategorii przedsiębiorstwo 41, a w kategorii wyrób 17. Zaprezentowano wiele ciekawych rozwiązań technicznych i technologicznych, a także działań w sferze usług. Świadczy to o rosnącym doświadczeniu Polski w zakresie czystych technologii, technologii oczyszczania środowiska oraz zarządzania środowiskiem. Po raz pierwszy w Konkursie uczestniczą powiaty. W kategorii jednostka samorządu terytorialnego najbardziej cenne są przedsięwzięcia kompleksowe łączące działania technologiczne i organizacyjne, z jednoczesną edukacją ekologiczną społeczeństwa.Rada Programowa do wizytacji wybrała 26 jednostek:

Kategoria jednostka samorządu terytorialnego


  • Gminy miejskie – Częstochowa, Lubań, Wągrowiec

  • Gminy miejsko-wiejskie – Kozienice, Niepołomice, Police

  • Gminy wiejskie – Bierawa, Kraśniczyn, Strawczyn, Warta Bolesławiecka, Zielonki,

  • Powiat – Bełchatowski, Wągrowiecki

  • Związek Gmin – Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z Giżycka


Kategoria przedsiębiorstwo


  • Przedsiębiorstwo produkcyjne – BATERPOL Sp. z o.o., Katowice; HMS Sp. z o.o., Niepołomice; PPH Ubój i Przetwórstwo Indyka Joanna Giżewska, Słupia Kapitulna

  • Przedsiębiorstwo usługowe – AQUA S.A., Bielsko-Biała; Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Kraków; Leśny Bank Genów Kostrzyca, Miłków; Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Białystok


Kategoria wyrób


  • Produkty – ENGOREM Sp. z o.o., Łódź; ORLEN OIL Sp. z o. o., Kraków; Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. PGK Koszalin

  • Technologie – Biuro Projektów "KOKSOPROJEKT" Sp. z o.o., Zabrze; Nadleśnictwo Łomża

  • Urządzenia – jednostki nie wybrano


Laureatów 10. edycji Konkursu Ministra Środowiska "Lider Polskiej Ekologii" poznamy w październiku br. podczas uroczystego koncertu galowego.
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj