Montaż kolektorów słonecznych, modernizacja systemów grzewczych czy eliminacja azbestu to obszary, które otrzymają wsparcie, w ramach uchwał podjętych przez Radę Miasta Częstochowy.

Radni w Częstochowie przyjęli uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie realizowanych przez osoby fizyczne zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska związanych z ochroną powietrza. W ich efekcie ma poprawić się stan środowiska, w tym jakość powietrza.

Modernizacja systemów grzewczych

Dotacja zostanie udzielona na likwidację kotła starego opalanego węglem, miałem, koksem lub ekogroszkiem i zastąpienie go podłączeniem do sieci centralnego ogrzewania, ogrzewaniem elektrycznym (w tym pompą ciepła – oprócz urządzeń przenośnych), kotłem gazowym, olejowym lub na paliwo stałe z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, który spełnia przynajmniej standard emisyjny zgodny z 5. klasą granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012.

Inwestycja zostanie dofinansowana w wysokości 70 proc. kosztów netto wykonania przyłącza do węzła cieplnego wraz z węzłem lub zakup nowego źródła ciepła (bez kosztów projektu, montażu oraz dodatkowych materiałów), jednak nie więcej niż 5 tys. zł w przypadku zastąpienia kotła opalanego węglem podłączeniem do sieci co, ogrzewaniem elektrycznym, kotłem gazowym lub olejowym.

Kwota dotacji przy wymianie na kocioł na paliwo stałe wyniesie do 50% ceny netto nowego pieca, nie więcej niż 3 tys. zł.

Kolektory słoneczne i eliminacja azbestu

Dotacja obejmie pokrycie części kosztów zakupu i montażu kolektorów wspomagających system grzewczy bądź służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i lokalach mieszkalnych. Dofinansowanie wyniesie do 50 proc. poniesionych kosztów netto (bez kosztów projektu), jednak nie więcej niż 5 tys. zł.

Środki zostaną wypłacone w przypadku demontażu płyt azbestowo-cementowych (płaskich i falistych) z dachu bądź elewacji, ich zabezpieczenia, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia na uprawnionym składowisku. Kwota dotacji wyniesie do 60% kosztów netto poniesionych przez wnioskodawcę – nie więcej niż 4 tys. zł.

Zadania inwestycyjne będą kwalifikowanie do dofinansowania według kolejności złożenia kompletnego wniosku w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta.
Treść uchwał można zapoznać się pod poniższymi linkami.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. ELIMINACJA AZBESTU – czy to nie eko-bzdura?. Wg mojej wiedzy azbest jest szkodliwy tylko w czasie obróbki…a poza tym ma bardzo dobre właściwości izolacyjne. Niebezpieczne sa właśnie cienkie włókna powstające i wdychane w czasie pracy z azbestem….Jak już jest to lepiej zostawić go w spokoju.
    KOLEKTORY SŁONECZNE – a jak to się bedzie utylizować za 20 lat? I ile to będzie kosztowało?

Skomentuj