Po dwóch latach prac renowacyjnych i remontowych, zagospodarowany na nowo Lasek Aniołowski stał się znakomitym miejscem do wypoczynku i rekreacji w Czestochowie. W ramach przeprowadzonych w ciągu ostatnich dwóch lat prac (2007–2008) na jego terenie uporządkowano drzewostan, stworzono utwardzone ciągi alejek spacerowych, a przy jednej z nich powstała ścieżka zdrowia.

Nawierzchnię ścieżek wykonano z tłucznia dolomitowego, natomiast obrzeża w znacznej części z harmonizującego z otoczeniem kamienia polnego. Łączna długość utwardzonych alejek to 4666 metrów. Prace zostały wykonane w oparciu o projekt sporządzony przez Autorską Pracownię Projektową Jerzego Wowczaka.

– W czasie sadzenia lasu posadzono sporo topoli, teraz pozbyliśmy się większości z nich, zamieniając na inne drzewa, m.in. lipy, buki, dęby, klony, świerki, modrzewie – mówi Sławomir Jończyk, kierownik Referatu Przyrody i Utrzymania Zieleni w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy . – Dążymy do tego by Las Aniołowski stał się parkiem leśnym, a wiec formą łączącą w sobie zalety parku i lasu.

W 2008 roku na terenie Lasu Aniołowskiego rozmieszczono przy alejkach wykonanych w 2007 roku 22 ławki leśne oraz 43 kosze na śmieci za kwotę. W tym roku ilość ławek i koszy będzie jeszcze zwiększona. W Lesie powstaną też ścieżki edukacyjne, na specjalnych tablicach umieszczone zostaną informacje o przyrodzie (ogólne) i o przyrodzie Lasu Aniołowskiego. W tym roku w Lesie stanie też altana.

ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNE LASU ANIOŁOWSKIEGO

I etap zagospodarowania rekreacyjnego Lasu Aniołowskiego zakończył się w 2007 roku.  Powstały wówczas 994 metry alejek głównych o szerokości 3m wykonanych z nawierzchni mineralnej (z podbudową z chudego betonu obrzeżone opaską o szerokości 50cm z kamienia polnego) oraz 477 metrów alejek drugorzędnych o szerokości od 3m do 1,5m także wykonanych z nawierzchni mineralnej (obrzeżone opaską typu EKO-BRD). Koszt inwestycji: 388 tys. 985 zł brutto.

Podczas II  Etapu zagospodarowania  – od 3 października do 19 grudnia 2008 roku –  wykonano 1360 metrów alejek głównych (o szerokości 3m) i 1835 metrów alejek drugorzędnych (o szerokości od 3 do 1,5m). W sumie w Lasku w ciągu dwóch lat powstało 4666 metrów alejek.

W ramach rekreacyjnego zagospodarowania Lasu Aniołowskiego przy jednej z alejek wykonano ścieżkę zdrowia składającą sie z 10 elementów sprawnościowych, których forma harmonizuje z naturalnym otoczeniem w jakim zostały usytuowane. Elementy rozmieszczone wzdłuż alejki na  350 metrowym odcinku umożliwiają wykonywanie szeregu ćwiczeń gimnastycznych. Koszt wykonania ścieżki zdrowia to 24 tys. 400 zł.

Ponadto dla zabezpieczenia alejek na ich wejściach ustawiono oznakowanie informujące o zakazie wjazdu do lasu pojazdów mechanicznych oraz specjalne słupki uniemożliwiające przejazd pojazdom nieupoważnionym. Koszt wykonania zabezpieczeń: 18 tys.739 zł.

Przeprowadzono kompleksowe prace pielęgnacyjne drzewostanu w Lesie Aniołowskim. Usunięto drzewa suche, chore, rosnące w nadmiernym zagęszczeniu oraz topole posadzone wśród innych drzew jako tzw. przedplon budujący dużą masę zieleni w początkowym okresie rozwoju lasu a konieczny do usunięcia w późniejszym czasie dla umożliwienia właściwego rozwoju bardziej wartościowych drzew.

W miejscach najintensywniejszych wycinek dosadzono 550 szt. drzew w tym: lipy, buki, graby, dęby, klony oraz świerki, modrzewie i sosny. Ogółem pracami związanymi z porządkowaniem drzewostanu objęto powierzchnię ok. 45 ha. Koszt tych prac po zbilansowaniu z wpływami za pozyskane w trakcie wycinek drewno wyniosły 119 tys. 650 zł.

Przy alejkach głównych wykonanych w ubiegłym roku dokonano nasadzeń 3440 sztuk bylin zgodnie z sugestiami zawartymi w opracowaniu przyrodniczym. Koszt wykonania nasadzeń: 23 tys. 519 zł

Koszt wszystkich wymienionych działań realizowanych od 2006 do 2008r. na terenie Lasu Aniołowskiego wyniósł 1 555 379,48zł.

Las Aniołowski – historia

Historia Lasu Aniołowskiego jako kompleksu zieleni miejskiej rozpoczęła się w 1960 r., kiedy to zapoczątkowano zalesienie byłego poligonu zlokalizowanego na tym rozległym terenie.

Poligon powstał tu jeszcze przed II wojną światową, wyposażony w 1928 roku w strzelnicę wybudowaną nakładem 280 tys. złotych polskich, w czasach międzywojennych wykorzystywany był przez stacjonujących w Częstochowie żołnierzy 27 Pułku Piechoty i 7 Pułku Artylerii Lekkiej.

W okresie okupacji użytkowała go armia niemiecka, zaś po 1945 roku Ludowe Wojsko Polskie. Do grudnia 1995 roku teren był własnością Skarbu Państwa, potem stał się własnością Gminy Miasto Częstochowa.

źródło: czestochowa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj