9 listopada br. podpisana została umowa o dofinansowaniu realizacji projektu Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Beneficjentem dofinansowania i zarazem inwestorem jest  Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie, w którym 100% udziałów ma Gmina Miasto Częstochowa. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu to 54,4 mln zł, w tym udzielone dofinansowanie 17,8 mln zł.

Projekt obejmuje modernizację istniejącego Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w Sobuczynie  przez budowę Zakładu Kompostowego, budowę I etapu kwatery składowiskowej nr 2, zamknięcie techniczne kwatery składowiskowej nr 1.

Celem projektu jest uzyskanie mocy przerobowej Zakładu Zagospodarowania Odpadów 116000Mg/rok  i możliwości obsługi minimum 150 tys. osób  oraz zmiana udziału odpadów składowanych w odniesieniu do odpadów przyjętych w zmodernizowanym ZZO o 32%.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj