Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie skontrolowała finanse Celowego Związku Gmin R-XXI. Inspektorzy sprawdzali m.in., jak Związek gospodarował pieniędzmi ze składek wpłacanych przez samorządy. Nieprawidłowości były oczywiste: niepełna dokumentacja opisująca stosowane w CZG zasady rachunkowości, niewłaściwy sposób korekty w dokumentach finansowych oraz złe rozliczanie niektórych delegacji. Ponadto w sprawozdaniach z wykonania wydatków budżetowych zaniżano dane. Kontrola wykazała również, że nie naliczano i nie egzekwowano od gmin członkowskich odsetek za składki wpłacane po terminie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj