Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa przypomina posiadaczom nieruchomości (właścicielom, zarządcom, administratorom terenów) o obowiązku właściwego utrzymania drzew i krzewów rosnących na terenach nieruchomości.

„Obowiązkiem posiadacza terenu jest utrzymywanie we właściwym stanie drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości będącej w jego posiadaniu” – przypomina Ewa Olszowska-Dej, zastępca dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska. Wszelkie zabiegi oraz cięcia pielęgnacyjne, korekcyjne, techniczne drzew i krzewów posiadacz terenu winien przeprowadzić we własnym zakresie, pod warunkiem, że będą one wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. „Jeśli właściciel drzew nie posiada odpowiednich kwalifikacji, najlepiej zlecić prace fachowcom” – zaznacza wicedyrektor Olszowska-Dej.

Jak czytamy w serwisie www.krakow.pl, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych nie jest wymagane zezwolenie. Wyjątek stanowią tereny wpisane do rejestru zabytków, gdzie zarówno pielęgnacja, jak i usuwanie drzew i krzewów wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na pozostałym terenie zezwolenia na usunięcie wymagają wszystkie drzewa i krzewy za wyjątkiem owocowych oraz drzew i krzewów ozdobnych w wieku do 5-ciu lat.

Najczęściej stosowane cięcia pielęgnacyjne (sanitarne) w koronach drzew polegają na usuwaniu pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych oraz połamanych. Wykonywane są jako zabiegi poprzedzające inne zabiegi pielęgnacyjne, warunkujące podjęcie pozostałych prac w koronie drzewa.

W ogrodnictwie stosowane są również cięcia pielęgnacyjne korygujące. Takie zabiegi zmierzają do niwelowania wad korony, poprawiają statykę drzewa i zapobiegają złamaniom, (np. w koronach topól), co ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Cięcia korygujące to m.in. obniżenie wysokości, odciążenie konarów, korekta statyki poprzez odciążenie części korony, usuwanie gałęzi nieprawidłowych oraz nadmiernie zagęszczających koronę, itp. Często zachodzi wówczas konieczność usunięcia części żywych i zdrowych konarów czy gałęzi, a nawet wierzchołków drzew. Cięcia korygujące nie mają jednak nic wspólnego z pielęgnacją drzew, chociaż często przy tej okazji usuwa się posusz. W sposób radykalny stosuje się rzadko i ważny tutaj jest cel przeprowadzanych zabiegów.

Kiedy najlepiej przycinać drzewa i krzewy? Drzewa iglaste można przycinać przez cały rok; drzewa liściaste także przez cały rok, za wyjątkiem takich gatunków jak brzoza, grab, klon. „Cięcia żywych części tych gatunków należy wykonać po rozwoju liści, w miesiącach od czerwca do września. Posusz można usuwać przez cały rok” – informuje Ewa Olszowska-Dej. Inaczej jest w przypadku orzecha, orzesznika, skrzydłorzecha, u których cięcia wykonuje się w okresie od 15 lipca do 15 sierpnia. Dopuszcza się zmiany pory cięć "gatunków płaczących" – zależnie od warunków klimatycznych w danym roku. W każdym przypadku porę rozpoczęcia cięć wyznacza jednak termin pełnego rozwoju liści.

Na wykonanie wszelkiego rodzaju cięć – poza terenami wpisanymi do rejestru zabytków – nie obowiązuje zezwolenie. Przy planowaniu tego rodzaju zabiegów, jak również przy wycinaniu drzew i krzewów na podstawie stosownego zezwolenia należy jednak pamiętać o przestrzeganiu okresu ochronnego miejsc lęgowych ptaków chronionych. A ten, na podstawie ustawy o ochronie przyrody, obowiązuje w okresie od 1 marca do 15 października.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj