W dniach 26-28 października 2011 r. odbędzie się w Kielcach inauguracyjna, I Ogólnopolska Konferencja Ekonomistów Branży Wod-Kan Kielce 2011, pod hasłem: „Czy ekologia musi kosztować?”.

Konferencja jest adresowana do przedstawicieli służb finansowych, księgowych i ekonomicznych firm wodociągowych z całej Polski, a jej celem jest zainicjowanie spotkania specjalistów z tych dziedzin. Ideą Pierwszej edycji Konferencji ma być stworzenie możliwości nawiązania dyskusji na temat finansowania inwestycji proekologicznych (w tym również z udziałem zewnętrznych źródeł w ramach środków krajowych i unijnych) oraz ich wpływu na kształtowanie cen usług świadczonych przez wodociągi.
 
Prelegenci: Przedstawiciele władz samorządowych, reprezentacja Zarządu NFOŚiGW, przedstawiciele najwyższego kierownictwa firm wodociągowych z kraju i z zagranicy, uniwersytecka kadra naukowa.
 
Wśród poruszanych tematów znajdą się między innymi:
– funkcjonowanie branży wod-kan w Europie (zagraniczni prelegenci)
– środki krajowe (NFOŚiGW) jako wsparcie dla unijnych inwestycji (zagospodarowanie osadów ściekowych, przydomowe oczyszczalnie)
– wpływ unijnych inwestycji na kształtowanie cen wody i ścieków
– badanie opinii publicznej, dotyczącej akceptowalności cen wody i ścieków,
– realizacja inwestycji unijnych na przykładzie polskich firm wodociągowych
– koszty związane z prowadzeniem monitoringu środowiskowego.

Organizatorzy: "Wodociągi Kielckie" Sp. z o. o., Prezydent Miasta Kielce
Współorganizator: Bank PeKaO S. A.
 
Patronat: DEKRA Certification Sp. z o. o., Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego
 
Patronat medialny: "WODOCIĄGI I KANALIZACJA", "Ochrona Środowiska", "Przegląd Komunalny", RADIO Plus, TVP 3 Kielce

WIęcej informacji na stronie:
http://wod-kiel.com.pl/i-ogolnopolska-konferencja-ekonomistow-branzy-wod-kan-,415.html 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj