Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” podjęła decyzję o kontynuowaniu akcji protestacyjnej rozpoczętej w ubiegłym roku szkolnym. Placówki oświatowe pozostaną oflagowane, a plakatowa akcja informacyjna dotycząca warunków pracy i płacy nauczycieli, będzie nadal prowadzona.

W czwartek 1 września po raz kolejny spotkała się Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ “Solidarność” Monika Ćwiklińska poinformowała w piątek, że na czwartkowym posiedzeniu Rada “wyraziła sprzeciw wobec systematycznego obniżania prestiżu zawodu nauczyciela przez rząd RP”.

“Dowodem na to jest wielkość zaplanowanych w budżecie państwa na 2023 rok podwyżek płac nauczycieli, wynoszących zaledwie 7,8 proc., przy jednoczesnej inflacji bliskiej 16 proc.” – wskazała Ćwiklińska.

Jak będzie przebiegała akcja protestacyjna?

Jak poinformowała, Rada KSOiW zadecydowała o kontynuowaniu akcji protestacyjnej rozpoczętej w ubiegłym roku szkolnym. Placówki oświatowe pozostaną oflagowane, a plakatowa akcja informacyjna dotycząca warunków pracy i płacy nauczycieli będzie nadal prowadzona.

“Rada KSOiW wyraziła gotowość przyjęcia każdej, nawet najbardziej drastycznej, formy sprzeciwu. Skierowała do nauczycieli i pracowników oświaty – członków Związku deklarację, która będzie ostatnim krokiem organizacyjnym przed rozpoczęciem protestu. Członkowie Rady zwrócili uwagę na konieczność podjęcia szerokiej debaty społecznej na temat pragmatyki zawodu nauczyciela, która zakończyć się powinna ogólnopolską konferencją z udziałem zaproszonych naukowców i specjalistów w Dniu Edukacji Narodowej 14 października. Ustalono, że przedstawiciele KSOiW będą brali udział w rozmowach wszystkich central związkowych zrzeszających nauczycieli, zaplanowanych na najbliższe tygodnie” – podała Ćwiklińska.

Związkowcy rozczarowani propozycją MEiN

W ubiegłym tygodniu, we wtorek, w MEiN odbyło się spotkanie kierownictwa resortu z przedstawicielami związków zawodowych i organizacji samorządowych poświęcone przygotowaniom do nowego roku szkolnego 2022/2023 i wynagrodzeniom nauczycieli. Ze strony kierownictwa MEiN padła propozycja podniesienia od 1 stycznia 2023 r. o 9 proc. określonej w ustawie budżetowej kwoty bazowej dla nauczycieli. Po spotkaniu związkowcy powiedzieli dziennikarzom, że są rozczarowani tą propozycją.

Oczekiwania

W środę Prezydium Zarządu Głównego ZNP podjęło uchwałę, w której postanowiło ogłosić pogotowie protestacyjne we wszystkich ogniwach związku, m.in. przez oflagowanie i oplakatowanie placówek, a także zorganizować i przeprowadzić ogólnopolską akcję informacyjną o narastających problemach systemu edukacji.

ZNP i WZZ “Forum-Oświata” domaga się wzrostu wynagrodzeń wszystkich nauczycieli już od 1 września 2022 r. o 20 proc. Bowiem zgodnie z nowelizacją ustawy Karta nauczyciela od 1 września wzrosnąć mają tylko wynagrodzenia nauczycieli początkujących, pozostałych się nie zmienią.

Z kolei KSOiW NSZZ “Solidarność” opowiada się za wzrostem wynagrodzeń wszystkich nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. o co najmniej 5 proc. powyżej inflacji.

Niezależnie od tego od dawna wszystkie trzy związki chcą zmiany systemu wynagradzania nauczycieli poprzez powiązanie wysokości wynagrodzeń nauczycieli z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Czytaj więcej

Skomentuj