Dziś w siedzibie wydawnictwa Abrys spotkają się członkowie Rady Programowej Wydawnictw Komunalnych i osoby współpracujące z redakcjami czasopism: Przegląd Komunalny, Recykling, Czysta Energia, Wodociągi-Kanalizacja, Zieleń Miejska. Grono specjalistów bedzie dyskutować o stanie środowiska pięć lat po wstapieniu Polski do Unii Europejskiej.

Czy Polska łączy stały wzrost gospodarczy z odpowiedzialną polityką za środowisko? Czy pięć lat w strukturach Unii Europejskiej nauczyło nas rozsądnej gospodarki odpadami? Jak wyglądała selektywna zbiórka odpadów pięć lat temu, a jak wygląda teraz? Na jakim etapie są inwestycje w odnawialne źródła energii? Czy mamy szansę pozyskać wszystkie przyznane nam fundusze unijne? Czy dzieli nas przepaść w zakresie ochrony środowiska w stosunku do innych krajów europejskich? Pięć lat to bardzo dobry moment na zadanie sobie powyższych pytań i podsumowanie dorobku Polski w dziedzinie ochrony środowiska.

To tylko niektóre pytania, na które odpowiedzi postarają się znaleźć członkowie Rady Programowej Wydawnictw Komunalnych i osoby współpracujące z redakcjami czasopism: Przegląd Komunalny, Recykling, Czysta Energia, Wodociągi-Kanalizacja, Zieleń Miejska. Dyskusja będzie się toczyć w gronie specjalistów – zarówno naukowców, jak i praktyków, m.in. takich jak:

prof. zw. dr hab. Jerzy Siepak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Hanna Grunt – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Ochrony Środowiska
dr hab. Wojciech Szczęsny Kaczmarek
prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak – Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań
prof. dr hab. Włodzimierz Urbaniak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
prof.dr hab. Janusz Wandrasz – Politechnika Śląska, Gliwice
dr inż. Andrzej  Wandrasz – Politechnika Śląska, Gliwice
dr inż. Henryk Bylka – Politechnika Poznańska, Poznań
Elżbieta Olędzka – Koprowska – Pracownia O.K.E.J, Poznań
Aleksander Kozłowski – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin
Adam Małyszko – Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów FORS
Paweł Chudziński – Aquanet S.A., Poznań

Celem spotkania jest nie tylko debata na temat stanu polskiego środowiska w kontekście pięciu lat członkostwa w Unii Europejskiej, ale również ustalenie wspólnej wizji rozwoju ochrony środowiska i branży gospodarki odpadami w Polsce.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj