Ponad 47 milionów złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko zostanie przekazane spółce Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie na proekologiczne inwestycje. Kolejne 18,5 milionów to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

To największe zadanie w ramach POIiŚ z gospodarki wodno-ściekowej na Dolnym Śląsku. Jego łączna wartość wynosi ponad 105 milionów złotych. Nowe inwestycje będą realizowane w gminie miejskiej Dzierżoniów, Bielawie, Pieszycach, Niemczy, Dzierżoniowie i w Zagórzu Śląskim.

– W planach jest budowa 24 kilometrów kanalizacji i wodociągów, modernizacja oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i Bielawie – mówi Marek Mielczarek, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Zostaną przebudowane także 3 stacje uzdatniania wody i wybudowany jeden nowy taki obiekt. W efekcie przeprowadzonych prac będzie można zlikwidować nieopłacalną oczyszczalnię w Pieszycach oraz przyłączyć to miasto do dzierżoniowskiej oczyszczalni.

Z zaplanowanych prac skorzysta ponad 2,2 tys. mieszkańców. Przekazanie potwierdzenia Ministra Środowiska przyznania unijnej dotacji dla WiK odbyło się 31 maja w Dzierżoniowie.

źródło: fos.wroc.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj