Biologiczna oczyszczalnia ścieków to ostatni etap projektu „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie” który został zakończony 10 października br. Dotychczas wszystkie ścieki z terenu Krakowa były poddawane tylko mechanicznemu procesowi oczyszczania. Po rozbudowie obiektów przedsiębiorstwa rozpocznie się także ich biologiczne oczyszczanie, które pozwoli na osiągnięcie poziomu redukcji zawiesiny w 97%. W nowej części zakładu ścieki trafią do komór osadu czynnego, gdzie dzięki działalności mikroorganizmów odbywać się będzie skomplikowany proces usuwania z nich związków węgla, fosforu i azotu. Kolejnym etapem będzie sklarowanie nieczystości w osadnikach wtórnych, osiągając parametry wymagane przez prawo polskie i unijne. W grudniu 2000 r. KE przyznała Gminie Miejskiej Kraków dotację z funduszu ISPA (obecnie Fundusz Spójności) na współfinansowanie projektu „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie”. Jej realizacja rozpoczęła się w 2003 r. Budżet całego projektu wyniósł 85 mln euro, w tym 65% kwoty pochodziło z Funduszu Spójności. Resztę sumy ponad 30 mln euro wraz z kredytem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju przeznaczyło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj