Poprawa czystości wody to efekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Sulejówku uruchomionej 25 października br. W tym celu do oczyszczania ścieków zastosowano reaktor biologiczny typu BIOPAX o wydajności 1800 m3/d. Reaktory tego typu charakteryzują się bardzo wysoką skutecznością usuwania zanieczyszczeń organicznych i substancji biogennych. Urządzenie to ma kształt zbiornika pierścieniowego i składa się z jednej strefy beztlenowej, siedmiu stref niedotlenionych i ośmiu stref tlenowych ułożonych naprzemian. W celu intensyfikacji procesu oczyszczania w reaktorze umieszczone są pakiety z tworzywa sztucznego, stanowiące podłoże do rozwoju mikroorganizmów osiadłych. Oczyszczone w reaktorze ścieki klarowane są w osadniku pionowym, znajdującym się wewnątrz reaktora. Oczyszczalnia znajduje się pod przykryciem, dzięki czemu na proces oczyszczania ścieków nie mają wpływu warunki atmosferyczne nie stanowi też źródła zapachów do otoczenia. Dzięki modernizacji oczyszczalni ilość zanieczyszczeń biogennych tj. związków azotu i fosforu w ściekach odprowadzanych do wód powierzchniowych obniżyła się odpowiednio o ok. 40% i 60% w stosunku do ilości sprzed modernizacji. Na prace w Sulejówku EkoFundusz przeznaczył w formie dotacji prawie 6,1 mln złotych (co stanowi 50% wartości zadania) z czego na modernizację oczyszczalni ścieków 2,4 mln zł. Środki te w większości przeznaczono na zakup i montaż wyposażenia technologicznego oczyszczalni. Pozostała kwota przeznaczona jest na rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej. Do końca br. mieście powstanie ponad 17 km kolektorów grawitacyjnych i tłocznych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj