21 separatorów pomoże podnieść czystość wód powierzchniowych w Bytomiu. Montaż urządzeń już ruszył i potrwa do końca lipca przyszłego roku.

Inwestycję realizuje Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne w ramach unijnego projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom” dofinansowanego z Funduszu Spójności.

Separator znajduje się na sieci kanalizacji deszczowej przed wylotem do odbiornika wód powierzchniowych, czyli potoku, rzeki lub rowu. Urządzenie pomaga oczyścić wody deszczowe z zanieczyszczeń mineralnych, a więc między innymi z piasków itp. oraz olejów i substancji ropopochodnych. Separator nie jest uciążliwy dla środowiska. Ponadto nie robi żadnego hałasu, bo nie ma napędów mechaniczno-elektrycznych.

A wszystko odbywa się tak: wody deszczowe i roztopowe spływają kanalizacją deszczową do potoku, rzeki lub rowu. Zanim do niego wpadną, przepływają przez separator. Tam zanieczyszczenia są wyłapywane i zatrzymywane tak, by do rzeki trafiła już oczyszczona woda. Żeby separator mógł prawidłowo działać, trzeba go minimum raz w roku czyścić z osadów.

Separatory są montowane na osiedlu Arki Bożka w Rozbarku, osiedlu Adamka w Łagiewnikach, przy ulicy Łagiewnickiej na terenie byłej oczyszczalni ścieków, w Szombierkach, Bobrku, Karbie, Miechowicach, Stroszku i Śródmieściu. Najbardziej na czystości zyskają: rzeka Bytomka oraz potoki – Rokitnicki i Segiet.

Wartość kontraktu to ponad 3,5 mln zł. Wykonawcą robót jest firma Sanimet Krzysztof Grzywacz z Częstochowy.

źródło: bytom.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj