Choć energia elektryczna to najczystsza forma energii podlegającej profesjonalnej dystrybucji przez człowieka, to jej wytwarzanie energii elektrycznej przez elektrownie powoduje emisję gazów cieplarnianych, a także zużycie paliw kopalnych.

Dlatego obecnie prowadzone są badania w zakresie zastosowania alternatywnych form wytwarzania energii elektrycznej, która nie powoduje emisji spalin i pozwala na wykorzystane energii odnawialnej. Do tego typu źródeł pozwalających na wytwarzanie energii elektrycznej bez emisji jakichkolwiek spalin należą ogniwa paliwowe PEM zasilane czystym wodorem lub reformatem. Jedynym produktem ubocznym procesu powstawania energii elektrycznej jest woda.

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy rozpoczął już wdrożenie odnawialnych źródeł energii w telekomunikacji.

Pierwsze uruchomienie systemu wytwarzającego energię elektryczną o parametrach pozwalających na profesjonalne wykorzystanie jej przez systemy telekomunikacyjne miało miejsce 1 sierpnia. Obecnie trwają prace pozwalające na określenie niezawodności systemów z ogniwami paliwowymi wykorzystującymi wodór. Równocześnie jest przygotowywane wdrożenie systemu w warunkach rzeczywistych.źródło: PAP – Nauka w Polsce

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj