Podlaska Stacja Przyrodnicza „Narew” zorganizowała cykl bezpłatnych warsztatów dotyczących roślinno-korzeniowych przydomowych oczyszczalni ścieków. Spotkania będą odbywały się w ramach projektu „Centrum Zielonych Technologii”. Cykl 14 warsztatów obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczne i wyjazd terenowy. Podczas wykładów zostaną omówione roślinno-korzeniowe oczyszczalnie ścieków z uwzględnieniem rodzajów filtrów gruntowo-roślinnych, zagadnienia formalno-prawne związane z zastosowaniem przydomowych oczyszczalni, ekonomiczne aspekty inwestycji dotyczące budowy takich urządzeń oraz źródła finansowania tego typu przedsięwzięć. Zajęcia praktyczne obejmują wybudowanie modelowej roślinno-korzeniowej oczyszczalni ścieków, dzięki czemu uczestnicy projektu zapoznają się z jej etapami. Natomiast w trakcie wyjazdu terenowego zostaną zaprezentowane różne typy przydomowych oczyszczalni ścieków, funkcjonujące na terenie województwa podlaskiego. Warsztaty będą trwały do listopada br. (więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.zielonetechnologie.pl).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj