W przyszłą środę (17 lutego) w Poznaniu odbywa się XVII Wielkopolskie Forum Ekologiczne. Jego tematem będzie tym razem wywołujący ciągłe emocje społeczne projekt budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miasta Poznania.

Jego wdrożenie oznacza nie tylko konieczność spełnienia szeregu wymagań formalno-prawnych, ale także uzyskania akceptacji społecznej na jego lokalizację i budowę, stąd tematów do dyskusji nie zabraknie, zarówno po stronie zwolenników tego projektu jak i przeciwników.  

Poznań nie jest jedynym dużym miastem w Polsce, gdzie tego rodzaju zakłady, zwane w języku technicznym spalarniami odpadów, mają zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska zostać wkrótce zbudowane, a których potrzeba wkomponowania w istniejące w tych miastach systemy zagospodarowania odpadów została udowodniona i zatwierdzona przez Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010. Stąd też w trakcie Forum zostaną przedstawione argumenty przemawiające za koniecznością budowy tego rodzaju instalacji, zarówno od strony niezbędnych do wypełnienia wymagań prawa wspólnotowego, bezpiecznych w aspekcie ekologicznym rozwiązań technologicznych i skali rzeczywistego zagrożenia, jak także roli rozwiązań alternatywnych, w tym roli metod nadrzędnych, jak odzysk i recykling, które jak wskazują doświadczenia państw eksploatujących dziesiątki spalarni odpadów i co potwierdzają założenia dla spalarni dla Miasta Poznania i innych polskich miast nie są i nie będą zagrożeniem wobec spalania, czy roli metod mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, które nie mogą być alternatywą a jedynie uzupełnieniem do tego typu działań. Omówione zostaną przykłady aktualnie podejmowanych projektów budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów w krajach Unii Europejskiej wobec ponad 400 spalarni już tam pracujących oraz stan zaawansowania projektów dla innych polskich miast. W sposób szczegółowy zaprezentowane zostaną wszelkie założenia projektowe budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów dla Miasta Poznania jak także podejmowane w związku z tym przez Miasto działania wychodzące naprzeciw postulatom i oczekiwaniom mieszkańców, np. związanym z poprawą i udrożnieniem tras przejazdowych wokół planowanego zakładu termicznego przekształcania odpadów.

W ramach Forum przewidywana jest szeroka dyskusja zwolenników i przeciwników, podczas której omówione zostaną główne problemy i obawy społeczne związane z planowanym projektem budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miasta Poznania.

Do uczestnictwa zaproszeni są przedstawicielie władz samorządowych i wojewódzkich, gminnych i miejskich urzędów województwa wielkopolskiego, mieszkańców Poznania i okolicznych gmin, przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych, pracowników i studentów szkół wyższych oraz lokalnych mediów.

Organizatorem spotkania jest firma Abrys. Serwis www.komunalny.pl jest jednym z patronów medialnych imprezy.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj