Redakcja “Przeglądu Komunalnego” organizuje dziś spotkanie, które ma służyć wymianie poglądów na temat zadań, jakie rysują się przed samorządem oraz branżą zagospodarowania odpadów komunalnych w nowym porządku prawnym.

– Choć jeszcze nie wiadomo, czy prezydent RP podpisze nową ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, już teraz warto rozmawiać o nowych zadaniach, jakie spadną na samorządy w związku ze zmianą systemu, oraz o tym, w jaki sposób do nowych realiów będą chciały dostosować się firmy zajmujące się odbiorem odpadów od mieszkańców, a także eksploatacją instalacji do ich zagospodarowywania – mówi Magdalena Dutka, redaktor naczelna "Przegladu Komunalnego" .

Uczestnicy spotkania – przedstawiciele samorządów i przedsiębiorcy branży komunalnej – będą próbowali odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: Jak przebiegać będzie regionalizacja – na etapie tworzenia prawa miejscowego (wojewódzkich planów gospodarki odpadami) oraz w realnym funkcjonowaniu samorządów i firm? Co z regionami, które łączą samorządy z dwóch (i więcej) województw? Jak kalkulować koszty funkcjonowania systemu? Jak przygotować się do przetargów? Jaka będzie przyszłość już funkcjonujących instalacji? Czy czas przewidziany na wdrożenie nowego systemu będzie wystarczający?

Spotkanie odbywa się w Hotelu Poznańskim w Luboniu k/Poznania. Jego zapis będzie opublikowany w sierpniowym wydaniu „Przeglądu Komunalnego”.


 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj