Nową deklarację na temat recyklingu papieru podpisało 29 krajów europejskich, a jej postulaty obejmują lata 2006-2010. Poprzedni dokument odnosił się do lat 2000-2005. Kraje, które podpisały deklarację, zobowiązały się do podniesienia poziomu recyklingu papieru, zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, wynikającego z przerobu i recyklingu papieru oraz do uzyskania w 2010 r. 66 procentowego poziomu odzysku tego surowca.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj