W związku z remontem ulicy, warszawski Zarząd Dróg Miejskich planuje zmiany organizacji ruchu. Na pierwszy ogień pójdzie wymiana chodników. Docelowo przy ulicy Odyńca powstać ma 8 deszczowych ogrodów.

Już jutro, 13 lipca br., rozpocznie się remont ul. Odyńca w Warszawie. Prace obejmą odcinek od alei Niepodległości do ulicy Puławskiej. Roboty rozpoczną się od wymiany i modernizacji chodników po północnej stronie.
Remont obejmie chodniki po obu stronach mokotowskiej ulicy. Jednak nowy trotuar nie zostanie ułożony na całej szerokości. Od strony jezdni powstanie pas zieleni.

Osiem deszczowych ogrodów

Jak w swoim komunikacie informuje Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie:

“W miejscu stref wyłączonych z ruchu – przed przejściami dla pieszych i przystankami – powstaną ogrody deszczowe. Łącznie będzie ich osiem – wszystkie po północnej stronie ulicy. Natomiast po stronie południowej ulicy wykonawca odnowi jedynie część chodnika”.

Dodajmy, że chodnik nie zostanie wyremontowany np. między wlotami ul. Czeczota, a to dlatego, że na przyszły rok prace zaplanował tam jeden z gestorów sieci podziemnych, który zostanie zobowiązany do odtworzenia chodnika z nowych elementów.

Zaczną od alei Niepodległości

Prace przy ul. Odyńca ruszą w środę, 13 lipca, o godz. 8.00.  Rozpoczną się od wygrodzenia chodnika po stronie północnej, przy ogródkach działkowych. Właściwe roboty wystartują natomiast od strony Alei Niepodległości i etapami będą się przesuwać w kierunku ul. Puławskiej. W tym czasie piesi będą kierowani na drugą stronę ulicy. A na całym tym odcinku obowiązywać będzie zakaz parkowania.

Przesunięty przystanek i nowe znaki

Przez cały czas remontu utrzymane zostaną dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Prace w rejonie ul. Czeczota będą wymagały przesunięcia przystanku w nową lokalizację i w związku z tym, na tym etapie robót, wyjazd z ul. Czeczota zostanie oznakowany nakazem jazdy w prawo. Prace po tej stronie potrwają około dwa-trzy tygodnie.

Wymiana nawierzchni i zamknięcie ulicy

Następnie wykonawca przeniesie się na drugą stronę ulicy i analogicznie, etapami będzie wygradzał chodnik. Kiedy ustawi nowe krawężniki, przystąpi do wymiany nawierzchni jezdni. Na ten czas ul. Odyńca, na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Puławskiej, zostanie zamknięta. O terminie tych prac warszawski ZDM informować będzie w osobnym komunikacie. Wszystkie wyżej opisane prace zakończą się we wrześniu br.

Czytaj więcej

Skomentuj