Powstała koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie Żyrardowa. Można się z nią zapoznać odwiedzając miejski portal www.zyrardow.pl

Przygotowana koncepcja, to dopiero wstępna propozycja. Jej upublicznienie służyć ma pozyskaniu uwag i opinii od wszystkich zainteresowanych, aby na tej podstawie stworzyć  ostateczną wersję programu budowy dróg dla rowerzystów, odpowiadającą oczekiwaniom miłośników jednośladów.

Mapę ścieżek można zobaczyć tutaj.

– Żyrardów leży w otulinie obszarów leśnych, które są idealnym miejscem dla rekreacji rowerowej. Planując sieć ścieżek, kierowaliśmy się założeniem, by jak najlepiej skomunikować miasto z położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie terenami zielonymi – mówi prezydent Andrzej Wilk. – Drugim, nie mniej ważnym kryterium, było stworzenie optymalnych warunków dla bezpiecznego i możliwie komfortowego poruszania się rowerem w granicach miasta. Jednoślady są bowiem coraz częściej wykorzystywane również jako środek transportu, a nie tylko jako narzędzie służące aktywnej rekreacji.

Jak zaznacza prezydent Andrzej Wilk, jest to projekt wieloletni. Tempo realizacji programu uwarunkowane będzie możliwościami budżetu miasta oraz wielkością środków, jakie na budowę tego typu infrastruktury uda się pozyskać z zewnątrz, np. z funduszy unijnych.

– W mojej ocenie realizacja programu potrwa co najmniej dekadę – mówi prezydent. – Na ten moment naszą intencją jest, by od chwili stworzenia programu, wszędzie tam, gdzie przystępować będziemy do budowy ulicy przy której program przewiduje ścieżkę rowerową, ścieżka taka była uwzględniana w projekcie.

Uwagi i opinie na temat przedstawionej koncepcji, kierować można drogą elektroniczną na adres: promocja@zyrardow.pl

źródło: zyrardow.pl
 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj