Zaostrzono kary za usuwanie zanieczyszczeń do morza przez statki. Zgodnie z przyjętą w czwartek nowelizacją proceder ten jest przestępstwem przeciwko środowisku. Zmiany w ustawodawstwie wynikają z unijnych dyrektyw.

Od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienie wolności będzie groziło za umyślne usuwanie substancji zanieczyszczających ze statku. Natomiast w przypadku nieumyślnego działania będzie groziła grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat.

Kary nakładane będą m.in. za zrzut do morza oleju lub innych szkodliwych substancji ciekłych, np. chemikaliów. Będą mogły zostać nałożone na armatora statku, załadowcę, kapitana lub członka załogi, a także inne osoby, które spowodowały zanieczyszczenie wód morskich. Sankcje mają okazać się skuteczniejsze od sankcji administracyjnych lub odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone środowisku.

Źródło: PAP


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj