1 / 3

Jakie byliny sprawdzą się najlepiej w środowisku miejskim? Jak dobrać rośliny do nasadzeń miejskich aby zwabić owady zapylające do miast? Jak założyć i utrzymywać miejską łąkę kwietną? Jakimi standardami kierować w ochronie drzew i innych form zieleni w procesach inwestycyjnych? Jakie schematy oceny drzew stosować w zarządzaniu drzewostanem miejskim i przydrożnym? I w końcu – co zawiera standard cięć i pielęgnacji drzew oraz nowa klasyfikacja cięć oparta na najnowszej propozycji Europejskiej Rady Arborystyki?

To tylko niektóre pytania na jakie odpowiedź będzie można uzyskać podczas webinarium Rośliny polecane do miast – dobór, utrzymanie, standardy pielęgnacji  organizowanego przez miesięcznik Zieleń Miejska wraz z zaproszonymi do współpracy partnerami.

Program zapowiada się niezwykle bogato

Wśród omawianych zagadnień znajdą się między innymi:

 • Byliny polecane na miejskie rabaty:
  – najważniejsze gatunki i odmiany bylin wykorzystywanych do tworzenia efektownych, ale niekłopotliwych w utrzymaniu rabat w zróżnicowanych warunkach glebowych i świetlnych,
  – zaprezentowane zostaną rośliny o ozdobnych kwiatach i liściach, w tym nowości odmianowe,
  – mało znane lecz wartościowe gatunki traw i turzyc polecanych do miast.
 • Rośliny sprzyjające owadom zapylającym w mieście:
  – najcenniejsze gatunki i odmiany roślin wabiących owady zapylające,
  – dobór roślin zapewniających pokarm owadom przez cały okres wegetacyjny z uwzględnieniem specyfiki uprawy w warunkach miejskich,
  – przykłady owadów wabionych przez określone rośliny.
 • Łąka kwietna w projekcie “Bełchatów w zieleni” – studium przypadku:
  – dobór gatunków roślin,
  – technika założenia łąki kwietnej,
  – zabiegi pielęgnacyjne i ochrona.
  A wszystko to, na przykładzie konkretnej realizacji.
 • Projekt standardów ochrony drzew i innych form zieleni:
  – procedury oraz sposoby ochrony zieleni w nawiązaniu do etapów inwestycji,
  – narzędzia ochrony zieleni oraz sposoby ich stosowania,
  – dobre praktyki i zalecenia w zakresie ochrony zieleni.
 • Ocena stanu drzew:
  – proponowane podczas prezentacji schematy oceny drzew znajdą zastosowanie w zarządzaniu drzewostanem miejskim i przydrożnym, pracach eksperckich oraz inwentaryzacji drzew.
 • Nowe ujęcie cięć i pielęgnacji drzew:

– nowe definicje niektórych pojęć, w tym nową klasyfikacja cięć – oparta na najnowszej propozycji Europejskiej Rady Arborystyki. Nowa klasyfikacja stanowi przewodnik do poprawnej opieki nad drzewami

Warunki udziału w webinarium

Udział w webinarium jest bezpłatny dla pracowników jednostek samorządowych, zarządów zieleni, zarządów dróg, pracowników szkół i uczelni wyższych po zaznaczeniu odpowiednich opcji w formularzu rejestracji. Dla pozostałych uczestników opłata wynosi zaledwie 49 zł netto/osobę.

Partnerzy z gwarancją poziomu merytorycznego

Partnerem głównym wydarzenia jest firma Green Park zajmująca się pielęgnacją drzew, realizacją projektów budowlanych związanych z zielenią oraz świadczeniem usług komunalnych w tym usług z zakresu utrzymania terenów zieleni.

Wśród partnerów merytoryczni wydarzenia znaleźli się Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Związek Szkółkarzy Polskich oraz Fundacja EkoRozwoju.

Szczegóły oraz formularz rejestracji: rosliny.abrys.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj