– Partnerstwo publiczno-prywatne jest przede wszystkim instrumentem, który daje szanse na rozwój gmin, miast, powiatów przy udziale prywatnego kapitału. Prawo, dobre prawo już mamy, teraz powodzenie tego typu przedsięwzięć zależy od zaangażowania i aktywności podmiotów publicznych – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld, podczas debaty rozpoczynającej trzecią edycję konkursu „Dobre Praktyki PPP”.

Spotkanie organizatorów konkursu z ubiegłorocznymi laureatami oraz przedstawicielami administracji publicznej odbyło się 18 marca br. w Warszawie.

Wiceminister Szejnfeld przypomniał, że 27 lutego br. weszła w życie przygotowana przez MG ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. – Znosi ona bariery prawne dla podejmowania przedsięwzięć w tej formule – powiedział wiceminister. Podkreślił, że konieczne jest także informowanie na czym polega PPP i jakie są z niego korzyści. – Będziemy organizować specjalistyczne seminaria, warsztaty nt. partnerstwa, a także prezentować dobre praktyki z krajów, które od dziesiątków lat z powodzeniem realizują takie projekty – dodał.

W opinii wiceszefa resortu gospodarki ważne jest by zmienić przekonanie o partnerstwie publiczno-prywatnym. – PPP jest świetnym narzędziem do wykonywania zadań publicznych także niezwiązanych z inwestycjami a z bieżącymi obowiązkami wobec społeczności lokalnych, które nie muszą być realizowane przez urzędy – zauważył wiceminister.

Zdaniem Ireny Herbst, prezes Centrum PPP, konkurs „Dobre Praktyki PPP” wspiera rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego oraz promuje stosowanie takich rozwiązań przez przedsiębiorców i samorządowców. – Dzięki zaangażowaniu licznych instytucji publicznych i prywatnych nasz konkurs tworzy szeroką platformę wymiany doświadczeń i wiedzy z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego – powiedziała prezes Herbst.

W debacie wzięli także udział: Partycja Wolińska-Bartkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Agata Kozłowska, dyrektor Investment Support, a także przedstawiciele urzędów miejskich Łodzi, Rudy Śląskiej, Bytomia oraz Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim – laureaci konkursu z ubiegłego roku.

Konkurs Dobre Praktyki PPP, organizowany przez Investment Support, wspiera projekty publiczno-prywatne na początkowym etapie ich przygotowywania. W dotychczasowych edycjach zgłoszono łącznie 71 koncepcji przedsięwzięć. W ub. r. nadesłano 42 projekty: 15 w kategorii sportowo-rekreacyjnej, 12 w zakresie infrastruktury komunalnej, 11 projektów małych i 4 w zakresie infrastruktury sieciowej. W tym roku rozpoczęła się III edycja „Dobrych Praktyk PPP”. Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Gospodarki.

W tegorocznym konkursie pomysły na przedsięwzięcia publiczno-prywatne można zgłaszać do 14 maja br. w czterech kategoriach: infrastruktura komunalna, sieciowa, sportowo-rekreacyjna oraz „Małe PPP” dla projektów o wartości poniżej 10 mln euro.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj