Resort środowiska zatwierdził zaktualizowaną, rozszerzoną o 15 projektów, listę rankingową w ramach VI konkursu Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) dla działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Łączna kwota dofinansowania dla tych piętnastu projektów wynosi prawie 400 mln zł. Obecnie na liście rankingowej dla VI konkursu znajduje się 56 projektów, na łączną kwotę dofinansowania ponad 2 mld zł. Ogólnie na projekty wodno-ściekowe zostało podpisanych już niemal 200 umów o całkowitej wartości dofinansowania z funduszy unijnych w wysokości 11,4 mld zł.

Dodatkowe środki pozwolą finansować również nowe inwestycje. Już w pierwszym kwartale tego roku Ministerstwo Środowiska ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie budowy i modernizacji systemów kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków komunalnych. Do rozdysponowania na ten cel jest ok. 600 mln zł. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się gminy, ich związki oraz podmioty realizujące zadania własne gminy w zakresie świadczenia usług wodno-ściekowych.

Eko lokator Toruń

Rozszerzenie listy rankingowej oraz ogłoszenie kolejnych konkursów jest możliwe dzięki decyzji Komisji Europejskiej z 21 grudnia 2011 r. Kwota unijnego dofinansowania w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko wzrosła i przekroczyła kwotę 5 mld euro.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj