Marszałek Województwa Śląskiego oraz prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach podpisali porozumienie o dofinansowaniu przez Fundusz projektów przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej, które znalazły się na liście rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Porozumienie otwiera możliwość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 40 projektów, które nie otrzymały dofinansowania unijnego w dwóch konkursach ogłoszonych w ramach RPO. Uzyskały one pozytywne opinie ekspertów, jednakże ze względu na wyczerpanie się środków w ramach zadań związanych z gospodarką ściekową nie mogły otrzymać dofinansowania. Ich całkowity koszt oszacowano na ok. 470 mln zł. Zakładana kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 347,1 mln zł.

Teraz, w wyniku podpisania owego porozumienia, pojawiła się możliwość dofinansowania tych projektów ze środków Wojewódzkiego Funduszu. Dla samorządów w województwie śląskim jest to szansa na wywiązanie się z obowiązku dostosowania gospodarko wodno-ściekowej gmin do wymagań akcesyjnych. Przyjęte przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW szczególne zasady dofinansowania umożliwiają udzielenie na ten cel wsparcia finansowego w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, w równych wysokościach w formie dotacji i nieumarzalnej pożyczki. Fundusz na realizację tych zadań przeznaczy w ciągu najbliższych pięciu lat corocznie kwotę nie większą niż 50 mln zł na dotacje i 50 mln zł na pożyczki.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj