Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował projekt ściekowy gminy Andrychów. Dofinansowanie realizowane będzie w formie dopłat w kwocie 2,5 mln zł do oprocentowania kredytu bankowego na 14 mln zł.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji o długości 49 km w Andrychowie oraz w pięciu okolicznych miejscowościach. Zebranie ścieków z tego obszaru i skierowanie ich do oczyszczalni w Andrychowie będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie ochrony wód rzeki Wieprzówki, stanowiącej dopływ Skawy.

Dofinansowywany przez NFOŚiGW zakres jest częścią większego projektu realizowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z o.o. w Andrychowie.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj