Do Ministerstwa Środowiska wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie dla projektów spalarniowych. Łączna wartość wnioskowanych inwestycji dwukrotnie przekracza dostępne środki. Trwa weryfikacja, która przesądzi o tym, gdzie powstaną spalarnie.

Inwestorzy (Bydgoszcz-Toruń, Kraków, Szczecin, Koszalin, Białystok, Łódź, Poznań i Górnośląski Związek Metropolitarny) ubiegają się o środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  Dokumenty  można było składać do 30 czerwca br.

Wnioski zostały już poddane ocenie formalnej, a następnie punktowej ocenie merytorycznej I stopnia. W najbliższym czasie rozpocznie się pogłębiona ocena merytoryczna II stopnia rozstrzygająca, które projekty spełniają kryteria oceny projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przeprowadzą ją dwa niezależnie zespoły.

Ocena będzie dotyczyła aspektów technicznych, w tym przyjętych rozwiązań technologicznych ze szczególnym  uwzględnieniem analizy opcji; rozwiązań instytucjonalnych oraz formalno prawnych; analizy finansowo- ekonomicznej, w tym wykonalności finansowej i trwałości projektu oraz poprawności przeprowadzenia procedury ocen oddziaływania na środowisko. Ten etap oceny potrwa do końca września br.

Ponadto wnioski z prośbą o ocenę zostaną skierowane do ekspertów inicjatywy JASPERS* oraz Komisji Europejskiej. Decyzja KE ostatecznie rozstrzygnie o zapewnieniu dofinansowania dla inwestycji spalarniowych.

Źródło: www.mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj