Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach przyznała Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach dofinansowanie do kwoty 11,5 mln złotych z przeznaczeniem na budowę zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny.

To jedna z największych inwestycji hydrotechnicznych w Polsce, mająca na celu zmniejszenie zagrożenia powodziowego w dolinie Odry od Raciborza po Wrocław.

Dzięki zbudowaniu zbiornika o pojemności 185 mln metrów sześciennych ograniczony zostanie wpływ Odry i Nysy Łużyckiej na tworzenie przez te rzeki fal powodziowych, będących przyczyną zniszczeń w czasie wielkiej powodzi w 1997 r.

Inwestycja ma być gotowa w 2015 roku i zapewni retencje powodziową, która umożliwi znaczne obniżenie przepływów poniżej zbiornika, tym samym zwiększy możliwość zatrzymania części fali powodziowej i opóźnieni moment dojścia do kulminacji fali odrzańskiej do ujścia Nysy Kłodzkiej.

Całe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenach dwóch powiatów- raciborskiego(gminy: Krzyżanowice, Kornowac), wodzisławskiego( gminy: Lubomia i Gorzyce) oraz częściowo miasta Racibórz, gdzie będzie zlokalizowana zapora czołowa a także główne budowle hydrotechniczne. Koszty inwestycji oszacowano na ponad półtora miliarda złotych, które pokryte zostaną ze środków Banku Światowego, Budżetu Państwa oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj