W Starogardzie Gdańskim podpisano umowę o dofinansowaniu projektu „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”. Ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko spółka uzyska dofinansowanie w wysokości ok. 70,8 mln zł.

Podpisanie umowy umożliwi realizację projektu „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”  nr CCI 2007PL161PO002, który wpisuje się w II oś – „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności. Program ten przewiduje szereg przedsięwzięć chroniących środowisko naturalne i przywracające jego stan pierwotny. Działania opierają się o ideę zrównoważonego rozwoju.
   
Zasadniczym celem przedsięwzięcia „Stary Las” jest  dostosowanie gospodarki odpadami na terenie 18 gmin z terenu 3 powiatów objętych projektem do wymogów prawa polskiego i unijnego poprzez budowę zakładu utylizacji odpadów komunalnych. Jest to jedna z największych inwestycji w historii powiatu starogardzkiego o wartości 115,5 mln zł brutto.

źródło: starogard.pl

Czytaj więcej

Skomentuj