Możliwości dofinansowania inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii i wysoko sprawnej kogeneracji były tematem seminarium zorganizowanego wczoraj przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Efektywne wykorzystanie coraz większych środków, jakie mamy do dyspozycji z subfunduszu opłat zastępczych naliczanych w oparciu o Prawo Energetyczne oraz w ramach priorytetu IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wpisuje się w zobowiązania Polski dotyczące osiągnięcia ambitnych wskaźników OZE – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski, przewodniczący Rady Nadzorczej NFOŚiGW – do 2010 roku Polska powinna korzystać w 7,5% z odnawialnych źródeł energii i do 2020 roku osiągnąć wskaźnik piętnastoprocentowy. Żeby te poziomy uzyskać musi być współdziałanie sektora gospodarczego inwestującego w OZE, ale także administracji państwowej, instytucji zarządzających i finansujących. Minister Gawłowski przypomniał, że dyskusja nad możliwościami inwestycyjnymi na rynku OZE wpisuje się w rozpoczętą właśnie w Komisji Europejskiej debatę nad pakietem klimatyczno-energetycznym.

Podczas spotkania, które prowadziła Małgorzata Skucha zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW, przedstawiciele poszczególnych izb gospodarczych i stowarzyszeń, a także ośrodków naukowo-badawczych i administracji zapoznali się z propozycjami finansowania inwestycji OZE przygotowywanymi przez Narodowy Fundusz we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Prezes Zarządu NFOŚiGW Jan Rączka powiedział, że przygotowywane programy pożyczkowe na zadania inwestycyjne z zakresu odnawialnych źródeł energii nie są jedynym instrumentem w dyspozycji Narodowego Funduszu, który zamierza znacznie zwiększyć swoje zaangażowanie finansowe w tym sektorze gospodarki, dokonując np. przesunięć środków w planie finansowym.

Na seminarium w Warszawie konsultacjom poddane były trzy planowane programy finansowania OZE: duże inwestycje z pożyczek i dotacji NFOŚiGW, średnie z pożyczek udzielanych przez WFOŚiGW ze środków przekazanych przez NFOŚiGW oraz małe inwestycje wspierane pożyczkami udzielanymi przez banki z dopłatą do oprocentowania oferowaną przez Narodowy Fundusz.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj