PGE Elektrownia Bełchatów SA złożyła w Brukseli wniosek o dofinansowanie budowy instalacji wychwytywania, transportu i składowania dwutlenku węgla (CCS) z funduszy Unii Europejskiej.

Dofinansowanie, o które stara się Elektrownia „Bełchatów”, największy emitent CO2 w Unii Europejskiej, ma wynieść 180 mln euro i pochodzi z Europejskiego Programu Energetycznego na rzecz Naprawy Gospodarczej (European Energy Programme for Recovery, EEPR) – kluczowego elementu działań UE zmierzających do pobudzenia pobudzenia aktywności ekonomicznej w warunkach kryzysu gospodarczego. Bełchatowski projekt został wybrany jako polski kandydat do podziału kwoty 1,05 mld euro (obok sześciu innych projektów z UE).


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj