Pięć inwestycji otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WD) na zadania związane z gospodarką odpadami. Zarząd Województwa podzielił na ten cel ponad 37 mln zł.

Unijna dotacja trafi do Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu, Gminy Nowa Ruda, Związku Gmin Karkonoskich, Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy Zdroju i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” w Lubawce.

Największe dofinansowanie, prawie 20 mln zł, przyznane zostało Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „Sanikom” na projekt pn. „Budowa środkowo sudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce”, który jest trzecim i ostatnim etapem rozbudowy i modernizacji składowiska odpadów w Lubawce. Zakłada on budowę sortowni rozumianej jako zakład przetwarzania odpadów i zakup odpowiednich  urządzeń. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli na stworzenie całościowego systemu zagospodarowania  odpadów z terenu 17 gmin.

Prawie 14 mln zł pozyskał Związek Gmin Karkonoskich na projekt rozbudowy Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy. Dzięki tej inwestycji możliwe będzie kompleksowe zagospodarowanie odpadów z terenu gmin należących do ZGK i miasta Jelenia Góra. Rozbudowane Centrum obsługiwać będzie teren zamieszkany przez 133 tys. osób.

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu otrzyma ponad 1,7 mln zł na budowę instalacji mechanicznej i obróbki odpadów komunalnych oraz wykonanie drugiego etapu uszczelnienia kwatery w centrum utylizacji odpadów gmin łużyckich. Realizacja tego projektu zakłada m.in. budowę linii sortowniczej komunalnych odpadów zmieszanych i linii do prasowania surowców wtórnych.
 
Dotację otrzyma  również Gmina Nowa Ruda, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznał 537 tys. zł dofinansowania na projekt pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Nowa Ruda poprzez zakup wyposażenia do selektywnego zbierania odpadów”. Przedsięwzięcie zakłada rozmieszczenie w łatwo dostępnych na terenie 16 miejscowości miejscach pojemników i kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów. W jego ramach zakupiony zostanie też samochód ciężarowy do opróżniania pojemników.

Pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego trafią też do Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy Zdroju. MZK wybuduje w mieście punkt przeładunkowy odpadów komunalnych i zakupi niezbędne wyposażenie – zgniatacz, wagę, zestaw transportowy wraz z kompatybilną przyczepą i kontenery do zagęszczania odpadów. Na ten cel spółka otrzyma ponad 1,3 mln zł.

Dotacje przyznane zostały w ramach Działania 4.1 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

źródło: umwd.dolnyslask.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj