W miejscowościach Cesarzowice i Juszczyn (gmina Środa Śląska) wybudowano 209 przyłączy do sieci kanalizacyjnej o łącznej długości ponad 3 km. Nowe inwestycje wsparł finansowo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Spółka Średzka Woda otrzymała unijną dotację w kwocie ok. 19 mln złotych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Dzięki tym pieniądzom zostało wybudowanych na terenie gminy blisko 40 km kanalizacji i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków. Kanalizację wybudowano także w Cesarzowicach (blisko 4 km) i Juszczynie (ponad 2 km). Jednak Unia dopłaca do budowy kanalizacji tylko pod warunkiem, że po zakończeniu realizacji inwestycji wszyscy mieszkańcy objęci projektem zostaną przyłączeni do sieci.

Niewypełnienie tego warunku mogło skutkować koniecznością zwrotu części europejskiej dotacji – mówi Aleksander Marek Skorupa, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Za przyłączenie się do nowej sieci powinni zapłacić mieszkańcy. Ci jednak, przyzwyczajeni przez lata do korzystania z szamb, nie spieszą się ze spełnieniem tego obowiązku. Tak było też i w gminie Środa Śląska.

Tomasz Chróstny (UOKiK): w ponad połowie gmin była tylko jedna oferta na odbiór odpadów

Rozwiązaniem tego problemu okazało się wsparcie udzielane przez WFOŚiGW we Wrocławiu. Beneficjenci, którzy do połowy br. roku złożyli w Funduszu wnioski, mogli pozyskać dofinansowanie na budowę podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Z oferty WFOŚiGW we Wrocławiu skorzystała m.in. spółka Średzka Woda, pozyskując na przyłącza w Cesarzowicach  i Juszczynie ponad 258 tys. zł.

Projekt budowy kanalizacji i modernizacji oczyszczalni ścieków zrealizowany przez spółkę Średzka Woda jest jednym z kilkudziesięciu zadań, które otrzymało unijne dofinansowanie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu obsługuje aktualnie na Dolnym Śląsku 49 projektów  w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Ich łączna wartość wynosi ponad 950 mln złotych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj