Gmina Ziębice (woj. dolnośląskie) otrzyma 25 mln złotych dofinansowania w ramach POIiŚ na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ziębice.

14 stycznia 2010 r. na konferencji prasowej w Jarnołtówku  zorganizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Burmistrz Ziębic Antoni Herbowski odebrał z rąk Sekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska Stanisława Gawłowskiego potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania w ramach POIiŚ dla projektu Gminy Ziębice.

 Projekt pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ziębice” otrzyma dofinansowanie w wysokości 25 608 544,96 PLN co stanowi 63,20 % kosztów kwalifikowanych. Koszt projektu z podatkiem VAT wynosi 48 791 500,00 PLN, koszt kwalifikowany 40 516 000,00 PLN co stanowi 83 % kosztu projektu. Udział środków WFOŚiGW we Wrocławiu w formie pożyczki wyniesie 18 546 360,00 PLN.

Efektem projektu będzie budowa kanalizacji sanitarnej systemie grawitacyjno-tłocznym o długości 25,1 km oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie o Qśr/d – 300 m3/d.

źródło: www.ziebice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj