Dr Dominika Długosz została powołana w środę przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę na stanowisko Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – przekazało biuro prasowe wojewody. Dotychczas piastowała ona funkcję zastępcy MWKZ.

 

Wniosek w tej sprawie skierował do wojewody sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz generalny konserwator zabytków Jarosław Sellin.

Poprzednia konserwator Monika Bogdanowska została odwołana we wrześniu ub.r. – od tego czasu obowiązki małopolskiej konserwator zabytków pełniła jej dotychczasowa zastępczyni Dominika Długosz.

Wojewoda Kmita podziękował powołanej konserwator za dotychczasowe zaangażowanie na wcześniejszym stanowisku i życzył powodzenia w kierowaniu powierzonym jej urzędem. „Kraków i Małopolska są pełne zabytków. To nasze szczególne dziedzictwo. Dlatego jego ochronę traktuję priorytetowo” – zaznaczył.

Jak dodał, inwestycje budowlane muszą być realizowane z poszanowaniem zabytków. „Trzeba skutecznie przeciwdziałać wszelkim próbom ich zniszczenia. Tu potrzeba silnej ręki konserwatora i takie są moje oczekiwania: nie tylko opieka nad zabytkami, ale także ich aktywna i bezkompromisowa ochrona, a przy tym sprawny i dobrze zorganizowany urząd” – podkreślił wojewoda małopolski.

Dr inż. arch. Dominika Długosz pracuje w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie od 12 lat. Pracę rozpoczęła tam od stanowiska inspektora ds. zabytków nieruchomych. Od 2018 r. zajmowała stanowisko zastępcy małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

 

 

 

Czytaj więcej

Skomentuj