Już od ponad pięciu lat mieszkańcy Jaworzna, którzy zdecydowali, bądź zdecydują się zainstalować w swoich domach ekologiczne systemy grzewcze, mogą ubiegać się o jednorazową dopłatę w wysokości 23 proc. kosztów urządzeń oraz ich montażu. Corocznie program cieszy się dużym zainteresowaniem jaworznian.

Wrzesień to już  „ostatni dzwonek” dla osób, które jeszcze w tym roku planują modernizację sieci centralnego ogrzewania. W bieżącym roku zainstalowano już 250 ekologicznych źródeł ciepła oraz 25 kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej.
 
Dopłaty przeznaczone są dla osób fizycznych, które zdecydowały się ograniczyć emisję zanieczyszczeń powietrza przez zainstalowanie ekologicznych systemów grzewczych. Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Jaworzna będzie realizowany w latach 2009-2012, co oznacza, że dofinansowanie będą mogły uzyskać inwestycje wykonane po 30 czerwca 2008 r.

– Dopłata jest przyznawana jednorazowo, w wysokości 23 proc. kosztów urządzeń oraz ich montażu, przy czym kwota dopłaty nie może przekroczyć łącznie 3 tys. zł – mówi prezydent Jaworzna Paweł Silbert.

Wśród uznanych w Programie na lata 2009-2012 – za ekologiczne – źródeł ciepła, znalazły się: kotły węglowe z automatycznym dozowaniem paliwa (w tym kotły miałowe), kotły na paliwa gazowe i ciekłe, źródła ciepła zasilane energią elektryczną, węzły cieplne zasilane z sieci ciepłowniczej, kotły do spalania biomasy, a także pompy ciepła. Nowością jest dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Aby otrzymać dopłatę należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Jaworznie, przy ul. Plac Górników 5, pokój 121, w godzinach pracy magistratu. Realizacja dofinansowania następuje według kolejności składania wniosków, a przekazanie dopłaty następuje najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego.

źródło: jaworzno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj