Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, iż producenci roślin energetycznych oraz firmy zajmujące się skupem i przerobem tych surowców powinny w odpowiednich terminach złożyć deklaracje i informacji niezbędne do udzielenia płatności do upraw roślin energetycznych. Są to zobowiązanie wynikające z ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217 ze zm.).
Rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych zobowiązani są do złożenia do Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:1. Deklaracji o ilości roślin energetycznych zebranych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. w następujących terminach:


  • do dnia 15 września 2007 r. – w przypadku roślin energetycznych dostarczonych do podmiotu skupującego lub pierwszej jednostki przetwórczej w okresie od dnia 15 marca do dnia 15 sierpnia 2007 r.,

  • do dnia 15 listopada 2007 r. – w przypadku roślin energetycznych dostarczonych do podmiotu skupującego lub pierwszej jednostki przetwórczej w okresie od dnia 16 sierpnia do dnia 10 listopada 2007 r.,

  • do dnia 25 listopada 2007 r. – w przypadku roślin energetycznych dostarczonych do podmiotu skupującego lub pierwszej jednostki przetwórczej w okresie od dnia 11 listopada do dnia 20 listopada 2007 r.

  • w terminie 5 dni od dnia dostawy – w przypadku roślin energetycznych dostarczonych do podmiotu skupującego lub pierwszej jednostki przetwórczej w okresie od dnia 21 listopada 2007 r. do dnia 1 maja 2008;


2. Deklaracji o ilości zebranych roślin energetycznych, które będą wykorzystane lub przetworzone na cele energetyczne w gospodarstwie w następujących terminach – w terminie 30 dni od dnia zbioru tych roślin – w przypadku roślin energetycznych zebranych w okresie od dnia 15 marca do dnia 31 grudnia 2007 r.

Natomiast do Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego są zobowiązani do złożenia:

1) Kopii deklaracji o ilości zebranych roślin energetycznych, które będą wykorzystane lub przetworzone na cele energetyczne w gospodarstwie – w terminie 30 dni od dnia zbioru tych roślin – w przypadku roślin energetycznych zebranych w okresie od dnia 15 marca do dnia 31 grudnia 2007 r.;

2) Informację o planowanej zmianie ostatecznego przeznaczenia roślin energetycznych wykorzystywanych lub przetwarzanych na cele energetyczne w gospodarstwie – w terminie do 7 dni przed dokonaniem zmiany ostatecznego przeznaczenia tych roślin.


Podmioty skupujące i pierwsze jednostki przetwórcze zobowiązani są do złożenia do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR informacji o ilości otrzymanych od wnioskodawcy roślin energetycznych w następujących terminach:  • do dnia 15 września 2007 r. – w przypadku roślin energetycznych dostarczonych w okresie od dnia 15 marca do dnia 15 sierpnia 2007 r.;

  • do dnia 15 listopada 2007 r. – w przypadku roślin energetycznych dostarczonych w okresie od dnia 16 sierpnia do dnia 10 listopada 2007 r.;

  • do dnia 25 listopada 2007 r. – w przypadku roślin energetycznych dostarczonych w okresie od dnia 11 listopada do dnia 20 listopada 2007 r.;

  • w terminie 5 dni od dnia dostawy – w przypadku roślin energetycznych dostarczonych w okresie od dnia 21 listopada 2007 r. do dnia 1 maja 2008 r.
W przypadku roślin energetycznych zebranych, dostarczanych do podmiotów skupujących, pierwszych jednostek przetwórczych lub wykorzystanych w gospodarstwach w okresie od 1 stycznia 2007 do 14 marca 2007, deklaracje i informacje na ten temat należało złożyć do 16 sierpnia br.

Sprawy te reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie terminów dokonywania przez wnioskodawców, podmioty skupujące i pierwsze jednostki przetwórcze określonych czynności (Dz. U. Nr 139, poz. 979).

źródło: armir.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj