PKN Orlen wybrał dostawców estrów służących do komponowania z olejem napędowym oraz stanowiących samoistne paliwo.

Koncern kontynuuje w ten sposób działania na rzecz spełnienia Narodowego Celu Wskaźnikowego w zakresie biopaliw w 2008 roku. W terminie 16 kwietnia – 31 grudnia 2008 wybrane firmy dostarczą ok. 180 tys. ton estrów.
 
Głównym dostawcą estrów dla Koncernu jest spółka należąca do Grupy Kapitałowej – Rafineria Trzebinia. Roczny kontrakt ze spółką Rafineria Trzebinia na rok 2008 został zawarty w drodze postępowania przetargowego realizowanego pod koniec 2007 roku. Dostawcami, którzy zaopatrzą Koncern w pozostałą ilość estrów w 2008 roku są spółki: Bioenergia Sieradz Sp. z o.o., Biopaliwa S.A. , Eco-Motion GmbH, Verbio STS AG, Agropodnik a.s., Biowerk Sohland GmbH, Wratislavia – Bio sp. z o.o. i Rapsveredelung Vorpommern GmbH&Co.KG.
 
Wybrane firmy spełniają kryteria dotyczące wymagań jakościowych dla estrów oraz wymagań formalno – prawnych nałożonych Ustawą o biopaliwach.

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj