Ministerstwo Środowiska przedstawiło raport na temat doświadczeń związanych ze stosowaniem dyrektywy 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji o środowisku.

Zgodnie z obowiązkiem zawartym w dyrektywie 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji o środowisku, Janusz Zaleski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska przekazał w połowie lutego do Komisji Europejskiej Raport Rzeczypospolitej Polskiej na temat doświadczeń związanych ze stosowaniem dyrektywy.

W raporcie opisano proces wdrażania przepisów dyrektywy do prawa polskiego, przedstawiono zdobyte doświadczenia w zakresie tworzenia systemu udostępniania informacji o środowisku, dostępu do sprawiedliwości w sprawach związanych ze środowiskiem, a także aktywnego rozpowszechniania informacji.

Pełny tekst raportu można znaleźć tutaj.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj