Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, wkrótce podpisana zostanie umowa o dofinansowanie przez unijny Fundusz Spójności budowy kanalizacji sanitarnej w kilku dzielnicach Sochaczewa.

W 2008 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji opracował i złożył stosowny wniosek o dotację. – W ostatnich dniach w sprawie wniosku wiele się działo. 2 lutego Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przesłał kompletną dokumentację do Ministerstwa Środowiska, gdzie została sprawdzona, zatwierdzona i podpisana przez Sekretarza Stanu Stanisława Gawłowskiego. Po 8 dniach wniosek przesłano do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z prośbą o jego przekazanie Komisji Europejskiej – mówi wiceburmistrz Krzysztof Ciołkiewicz.

Budowa kilkudziesięciu kilometrów kanalizacji sanitarnej pochłonie ok. 170 mln złotych, a Unia pokryje 56% kosztów inwestycji (ponad 95 mln zł). I etap projektu obejmuje: remont i rozbudowę Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy Al. 600-lecia; budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlach Rozlazłów i Karwowo; budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlach Wypalenisko-część północna i Chodaków a także modernizację kanalizacji sanitarnej w centrum.

źródło: sochaczew.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj