Ponad cztery miliony złotych w postaci dotacji i pożyczki przeznaczyła Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kuźni Raciborskiej na budowę kanalizacji w południowo-zachodniej części gminy.

Zadanie to polegające na kompleksowym uporządkowaniu gospodarki ściekowej w Kuźni Raciborskiej i dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i dyrektyw Unii Europejskiej zakłada powstanie nowoczesnej sieci kanalizacyjnej o długości ponad 5 km.

Ścieki ze 102 budynków będą odprowadzane do, obciążonej dotychczas tylko w połowie, oczyszczalni w Kuźni Raciborskiej.

Projekt wart w całości ponad 5 milionów zł sfinansowany miał być ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego. Ze względu na brak możliwości sfinansowania go inwestycję tę umieszczono na liście rezerwowej. Pozyskanie środków WFOŚiGW pozwoliło na uratowanie rozpoczętego już zadania. Jego zakończenie przewidziano na koniec 2012 roku.

Było to możliwe dzięki porozumieniu zawartym rok temu pomiędzy WFOŚIGW i marszałkiem województwa o umożliwieniu wsparcia ze środków Funduszu projektów, które zostały pozytywnie ocenione, a nie otrzymały dofinansowania ze środków RPO.

Przyjęte zasady dofinansowania umożliwiają udzielenie na ten cel wsparcia finansowego w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych w równych wysokościach w postaci dotacji i nieumarzanej pożyczki. Fundusz na realizację tych zadań przeznaczył w ciągu najbliższych pięciu lat corocznie kwotę nie większą niż 50 mln zł na dotacje i 50 mln zł na pożyczki ośmiu beneficjentów.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj