Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udzielił w bieżącym roku 8,4 mln zł dotacji na usuwanie skutków powodzi z ubiegłych lat oraz ochronę przed powodziami i lokalnymi podtopieniami.

W ramach dofinansowanych działań realizowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu na wniosek Zarządu Województwa Opolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz melioracji podstawowych Fundusz przeznaczył środki na odbudowę i modernizację ponad 27 km rzek, m.in.: Stobrawy, Jemielnicy, Suchej, Padół, Wody Rozmiereckiej, Jordanu i Jaroszowce.

Z przyznanych środków wykonane zostanie również 3,6 km wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Odry w gminie Cisek, która najbardziej ucierpiała w ubiegłorocznej powodzi. Fundusz priorytetowo potraktował budowę zbiornika retencyjnego „Kluczbork” na rzece Stobrawie, który powstaje na pograniczu gmin Kluczbork i Lasowice Wielkie. Budowa finansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Przy kosztach budowy 28,1 mln zł, udział środków Funduszu wynosi 4,5 mln zł i stanowi tzw. „zamknięcie” finansowania. Dzięki tym działaniom zbiornik małej retencji o pojemności całkowitej 1,68 mln m³ i pojemności użytkowej 1,58 mln m³, będzie chronił przed powodzią obszar o powierzchni około 1,6 tys. ha w gminach Kluczbork, Laskowice Wielkie i Wołczyn.

Źródło: http://www.wfosigw.opole.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj