Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył ponad 2 milionową dotację na kontynuowanie prac związanych z budową suchego zbiornika przeciwpowodziowego przy rzece Biała Woda w Krzanowicach.

Był to ostatni moment aby nie trzeba było wstrzymywać prac nad jedną z najważniejszych inwestycji dla ochrony przeciwpowodziowej terenów powiatu raciborskiego.

Od 2010 roku trwają tam roboty nad zabezpieczeniem zlewni Odry. Każda dotychczasowa powódź na tym terenie wiązała się z zalewaniem ponad 200 domostw i dróg w Krzanowicach przez zwykle spokojny potok płynący z Czech.

Suchy polder przepływowy o pojemności ok. 418 tys. m3 wody stał się więc jedynym ratunkiem przed kolejną powodzią w tym rejonie. Tymczasem ostatnio bardzo realna stała się groźba wstrzymania prac z powodu braku środków na kontynuowanie tej inwestycji. Interwencyjne pieniądze przeznaczyła na ten cel Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu.

Wszystko wskazuje na to, że suchy polder ukończony zostanie jeszcze w tym roku. Kosztować będzie blisko 5 milionów złotych. Oprócz zapór, budowana jest część przelewowo-upustowa, przejście młynówki, sieć aparatury kontrolno-pomiarowej oraz czasza zbiornika o łącznej powierzchni 27 ha, w tym blisko 2,5 ha po stronie czeskiej.

W 2010 i 2011 roku WFOŚiGW dofinansował zadania polegające na usuwaniu skutków powodzi i profilaktyce przeciwpowodziowej na terenie powiatu raciborskiego na kwotę 20 milionów złotych. Pieniądze te trafiły m.in. do Nędzy, Gorzyc, Radlina, Wodzisławia Śląskiego, Tworkowa, Rudnika, Pietrowic Wielkich i Raciborza.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj