Rusza drugi konkurs o dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej w 2012 roku na Lubelszczyźnie. Dotacje można otrzymać m.in. na pozaprogramowe działania oświatowe w szkołach i przedszkolach, projekty artystyczne, a także ekopublikacje.

Pieniądze na ten cel wyasygnował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Do uczestnictwa w programie organizator zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, placówki oświatowe oraz wszystkie instytucje i organizacje z regionu lubelskiego działające statutowo na rzecz ochrony środowiska. Konkursem objęte są zadania, których planowany termin realizacji lub ich etap, kończy się w danym roku kalendarzowym. Najlepsze spośród nich otrzymają dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do uzyskanej punktacji, w kwocie wynikającej z przedstawionego kosztorysu zadania.

Termin składania wniosków mija 30 kwietnia.

Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z regulaminem i formularzem wniosku znajdują się na stronie internetowej: www.wfos.lublin.pl.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj