W Krakowie można ubiegać się o finansowe wsparcie na utrzymanie terenów zieleni i leśnych.

Miasto ogłosiło konkurs na udzielenie dotacji na te cele ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Konkurs na dotacje ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2008 roku na realizację programu p.n. „Urządzanie i utrzymanie terenów leśnych i zieleni” adresowany jest dla jednostek nie będących w strukturach organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa. W konkursie uczestniczyć mogą podmioty zaliczone do sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, za wyjątkiem jednostek działających w strukturach organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, a także podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, w tym spółki, których Gmina Miejska Kraków jest wyłącznym właścicielem.

Źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj