Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczył 3 mln zł dla dolnośląskich gmin poszkodowanych przez powódź. Wnioski można składać do 31 grudnia br. Pieniądze mogą zostać przeznaczone wyłącznie na remonty zniszczonych ujęć wody, kanalizacji i wodociągów. O bezzwrotne dotacje mogą ubiegać się samorządy, powołane przez nie związki i stowarzyszenia a także państwowe jednostki budżetowe. Wnioskodawcy muszą dołączyć do uproszczonych wniosków protokóły z komisyjnego oszacowania strat. – Obawiam że pieniędzy nie wystarczy na pokrycie wszystkich strat dlatego też zarząd zwrócił się z prośbą do WFOŚiGW w kraju o pomoc finansową dla naszych gmin – mówi dr. inż. Ewa Mańkowska, prezes WFOŚiGW we Wrocławiu. Wstępnie dolnośląscy samorządowcy wycenili straty – tylko w instalacjach służących ochronie środowiska – na kwotę ponad 10 mln zł

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj