Ministerstwo Infrastruktury chce wykorzystywać drony do walki ze skutkami pandemii koronawirusa. Drony mogłyby wesprzeć działania kluczowych służb i instytucji w każdej chwili, dzięki systemowi PansaUTM. Już teraz, poprzez aplikację DroneRadar zintegrowaną z PansaUTM operatorzy dronów z całej Polski mogą zadeklarować gotowość pomocy.

Technologia cyfrowa PansaUTM to pierwsze w Europie narzędzie do zbierania i zarządzania danymi potrzebnymi do realizacji usług z wykorzystaniem dronów, które w krótkim czasie może zostać zintegrowana z państwowymi rejestrami, takimi jak eObywatel, czy 112.

– Polska jako jeden z nielicznych krajów na świecie jest przygotowana na powszechne wykorzystanie dronów do wsparcia działań związanych ze zwalczaniem skutków COVID-19, a także wdrażanie projektów biznesowych opartych na bezzałogowych statkach powietrznych. Obecna sytuacja pokazuje, jak perspektywiczne jest lotnictwo bezzałogowe – powiedziała Małgorzata Darowska, pełnomocnik ministra infrastruktury ds. bezzałogowych statków powietrznych i Programu CEDD.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zapewnia, że jest gotowa do systemowego, skoordynowanego dopuszczenia na terenie całej Polski lotów dronów do wsparcia pracy służb porządku publicznego, służby zdrowia, samorządów oraz firm wspierających działania związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19. Drony mogą być też używane do wykonywania zadań wstrzymanych z powodu niedostępności personelu i tych, które pozwolą przygotować zakłady pracy do przestawienia się na nowe tory po epidemii, np. dokonując inwentaryzacji.

O możliwości wykorzystaniu dronów w walce ze skutkami pandemii koronawirusa dyskutowali wczoraj przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, MSWiA, MON, ABW, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Gotowość wsparcia działań państwa w walce ze skutkami pandemii koronawirusa wyrazili już czołowi polscy producenci dronów. Dostawca aplikacji dla operatorów DroneRadar, zintegrowanej z PansaUTM, udostępnił funkcjonalność umożliwiającą szybką identyfikację operatorów dronów deklarujących gotowość pomocy.

W Polsce jest 16 tysięcy osób posiadających świadectwo kwalifikacji wydane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, upoważniające do realizacji operacji komercyjnych, w zasięgu wzroku operatora lub bardziej skomplikowanych – poza zasięgiem wzroku operatora. Działa też około 100 ośrodków szkoleniowych nadzorowanych przez Prezesa ULC.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj