1 / 24

Odbiór i przeróbka odpadów z termicznej utylizacji osadów ściekowych w Polsce zdominowały debatę drugiego dnia konferencji w Gniewie. Naukowcy i eksploatatorzy po raz jedenasty spotkali się na konferencji „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych” organizowanej przez firmę Abrys.

Branża przeróbki komunalnych osadów ściekowych permanentnie poszukuje i wdraża nowe rozwiązania i technologie prowadzące do zwiększenia efektywności procesu przeróbki osadów. Celem jest przede wszystkim wzrost odzysku energii zawartej w osadach z perspektywą dążenia do energetycznej autonomiczności oczyszczalni ścieków, a nawet do zbliżania się w tej branży do założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, znanej jako circular economy.

W ramach prezentacji i dyskusji panelowych przedstawiane były nie tylko najnowsze projekty oraz inwestycje w zakresie hydrolizy termicznej, ale i przykłady instalacji w naszym kraju. Głównym punktem porównania wydajności było zużycie i produkcja energii elektrycznej w poszczególnych oczyszczalniach. Jako przykład najnowocześniejszej w Polsce instalacji spełniającej oczekiwania współczesnej branży została zaprezentowana oczyszczalnia ścieków w Tarnowie. Dr inż. Tadeusz Rzepecki przestawił tę inwestycję jako trend nowego rozwoju oczyszczalni ścieków.

Omówiony został także dynamicznie rozwijający się proces odzysku fosforu na różnych etapach przeróbki osadów. Według dr inż. Katarzyny Gorazdy z Politechniki Krakowskiej 4000 ton popiołów z recyklingu osadów ściekowych pokrywa ok. 7% importu tego surowca. Wprowadzanie w Polsce instalacji odzysku pozwoli na sprostanie wymaganiom Unii Europejskiej w kwestii circular economy.

W Niemczech obowiązuje ustawa o obiegu zamkniętym, co obliguje do zastosowania  5-stopniowej hierarchii postępowania z odpadami. Prawdopodobnie jest to rozwiązanie, które wkrótce będzie obowiązywało w Polsce. W przyszłości bowiem wzrośnie znaczenie recyklingu fosforu. W Europie od 1950 r. wzrosło użycie fosforu w rolnictwie, a jednocześnie znacząco zmniejszyły się opłacalne rezerwy wydobycia fosforanów. Obecnie aż 60% fosforanów wykorzystywana jest w przemyśle nawozowym, zaś 20% w przemyśle paszowym.

Rolnicze wykorzystywanie osadów ściekowych nie jest dozwolone w Szwajcarii, Holandii, Danii i niektórych landach Austrii. Wraz z nowymi przepisami pojawią się nowe kierunki wykorzystywania osadów. Jednak spalarnie mają pewną wadę – odzysk fosforu ze zmieszanych popiołów (nie tylko z sadów ściekowych) nie jest opłacalny, uzyskuje się z nich < 5g fosforu na kg suchej masy.

W badaniu RWTH Aachen przeprowadzonym we współpracy z innymi instytucjami badawczymi z Niemiec w 2015 r., udowodniono naukowo, że konieczne jest wprowadzenie stopniowego recyklingu fosforu, najpierw w oczyszczalniach klasy 5, potem w klasy 4. Jest to proces kosztowny, dlatego niezbędne jest wsparcie finansowe państwa i funduszy europejskich. Wolfgang Podewils z Innogy podkreślił, że aktualnie recykling fosforu ze składowisk odpadów nie jest sensowny ze względu na niską wydajność.

Ostatnia sesja konferencji poświęcona została roli komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstw wod-kan. Krzysztof Kasperuk, trener, manager i przedsiębiorca podkreślił jak istotne jest wywieranie pozytywnego wpływu na pracownika. W myśl zasady zadowolony pracownik to wydajny pracownik przedstawił strategie komunikacji na wyższym szczeblu zarządzania, a niektóre metody uczestnicy mogli przetestować na własnej skórze podczas warsztatów.

W ramach konferencji, organizowanej przez firmę Abrys, odbył się także wyjazd studyjny do oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi i zwiedzanie grudziądzkiej suszarni osadów ściekowych. Tegoroczne spotkanie odbyło się na Zamku Gniew, w którym przygotowano dla uczestników mnóstwo atrakcji i tym samym dano możliwość przeniesienia się do czasów bitwy pod Grunwaldem.

Czytaj więcej

Skomentuj