W przyszły wtorek, 15 kwietnia, na terenie byłego składowiska odpadów komunalnych w Rydzewie (gmina Miłki, powiat giżycki) odbędzie się akcja ekologiczna pod hasłem “Drzewa zamiast śmieci”. Jej celem jest zalesienie gruntu po zlikwidowanym we wrześniu 2006 r. składowisku.

Składowisko w Rydzewie było jednym z 15 leżących na terenie funkcjonowania Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami i pierwszym zlikwidowanym. Musiało do tego dojść, gdyż nie spełniało podstawowych wymogów ochrony środowiska i nie mogło uzyskać pozwolenia na dalszą działalność. Po wywiezieniu z niego wszystkich znajdujących się tam odpadów przeprowadzono rekultywację terenu, czyli przywrócono je środowisku jako ponownie użyteczne.

Zgodnie z przygotowaną dokumentacją na powierzchni ok. 1 ha zostanie posadzonych 10 tysięcy drzew (sosen, świerków, brzóz oraz klonojesionów). W akcji weźmie udział młodzież z gimnazjów w Wydminach, Miłkach, Wilkasach, Rynie i Budrach oraz zaproszeni goście.

Zaplanowany II etap działań rekultywacyjnych, tzw. rekultywacja biologiczna wpłynie bardzo korzystnie na poprawę warunków życia mieszkańców, poprawi też wizerunek i atrakcyjność gminy podnosząc jej konkurencyjność w regionie. Zrealizowany w trakcie akcji film instruktażowy będzie stanowił uzupełnienie zajęć szkolnych z edukacji ekologicznej.

źródło: mzmgo.mazury.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj